Reference

 2019

p. Firla – Havířov - zhotovení zámkové dlažby 120m2, zděný plot FACE BLOCK

p. Konkolski – Petřvald - zhotovení zámkové dlažby 140m2, samonosná brána

p. Křistek – Petřvald - zhotovení zámkové dlažby 160m2

p. Zelínský – Dětmarovice - zhotovení zámkové dlažby 60m2

p. Lhotský – Dětmarovice - zhotovení zámkové dlažby 140m2, samonosná brána

p. Kubala – Orlová – Oprava plotu, dřevěná výplň plotu

Bohemia Energi – Ostrava - Zhotovení dobíjecího doku pro elektromobily

p. Svoboda – Dolní Lutyně - zděný plot FACE BLOCK

pí. Pětrošová – Dobrá – Oplocení pozemku pletivem, podhrabou desky, zhotovení samonosné brány, plot z gabionu

Ostravice – zhotovení betonové desky a usazení jímky

p. Krajna – Orlová – Oplocení pozemku, zhotovení zámkové dlažby 60m2, výstavba opěrné zdi

2018

Pachovi – Petřvald – zhotovení zámkové dlažby 100m2, samonosná brána

p. Kučera – Rychvald – zhotovení zámkové dlažby 70m2, samonosná brána, zděný plot FACE BLOCK

p. Rulka – Havířov – zhotovení plotu z pletiva

p. Seidler – Lískovec - zhotovení zámkové dlažby 460m2

p. Šimončík – Nošovice - zhotovení zámkové dlažby 120m2, samonosná brána, zděný plot FACE BLOCK, oplocení celého pozemku z pletiva

Bartošovi – Petřvald - zhotovení zámkové dlažby 120m2

p. Pecinka – Šenov - zhotovení zámkové dlažby 90m2, oplocení pozemku pletivem

p. Semer – Lutyně - zhotovení zámkové dlažby 160m2, zděný plot Best – Luneta, výstavba betonových schodů

p. Onderka – Havířov - zhotovení zámkové dlažby 140m2, zděný plot FACE BLOCK

pí. Filipková – Šenov - zhotovení zámkové dlažby 55m2

 

2017

p. Kantor – Havířov - výstavba opěrných zdí, výstavba plotu, zhotovení zámkové dlažby na klíč, samonosná brána

Družstvo vlastníků – Karviná- hydroizolace domu

p. Pól – Petřvald – výstavba betonového plotu, samonosná brána

p. Lukáš – Dětmarovice - zhotovení zámkové dlažby na klíč, samonosná brána

p. Cienciala – Havířov – zhotovení zděného plotu, zhotovení přístřešku pro auto, samonosné brány

p. Štěpán – Sviadnov - zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Rulka – Havířov – Zhotovení plotu

p. Papřok – Frýdek-Místek – zhotovení dlažby

p. Kolek – Havířov – výstavba betonového plotu

 

2016 

p. Hrbáček – Petrovice – zhotovení kombinovaného plotu, samonosná brána

p. Bilík – Dolní Lutyně – výstavba zděného plotu, samonosná brána

p.. Menšík – Rychvald – zhotovení kombinovaného plotu

p. Dolas – OV výstavba betonového plotu, zhotovení zámkové dlažby, samonosná brána

p. Rulka – Havířov – zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Bartoš – Petřvald - zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Šrámek – Rychvald – výstavba zděného plotu, samonosná brána

p. Dvořáček – Proskovice – výstavba zděného plotu, zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Šindler – Rychvald – zhotovení plochy ze žulových kostek

p. Ježíšek – Petřvald - výstavba zděného plotu, zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Plunder – Václavovice – zhotovení plotu KVK, samonosná brána

p. Hrankay – Petřvald – zhotovení zámkové dlažby

p. Kolek – Havířov - výstavba zděného plotu, zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Bartusek – Petřvald - zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Cenek – Havířov - zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Vicherek – Dolní Datyně – výstavba opěrné zdi, výstavba plotu, zhotovení zámkové dlažby na klíč, samonosná brána

p. Koval – Orlová - zhotovení zámkové dlažby na klíč, výstavba plotu

pí. Pospíšilová – Havířov - výstavba opěrné zdi, výstavba plotu, zhotovení zámkové dlažby na klíč, samonosná brána

p. Sagan – Karviná - zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Papřok – Havířov - zhotovení zámkové dlažby na klíč

p. Jucha – Havířov - zhotovení zámkové dlažby na klíč

 

2015

p. Fierla – Karviná - zhotovení dlažby cca 50 m2

p. Konečný – Petřvald - zhotovení 130 m2 dlažby, zhotovení betonového plotu cca 30 bm, zhotovení samonosné brány

p. Konečný – Těrlicko - zhotovení dlažby cca 85 m2, zhotovení 20 bm opěrné zdi římského kvádru, odvodnění pozemku, výstavba cca 25 bm plotu z FACE BLOCKU, dřevěná výplň, cca 50 bm PVC plotu, posuvná brána. Vše v nepřístupném místě s dopravou jen do 3,5 tuny.

p. Kluz – Petřvald - zhotovení 120 bm PVC plotu včetně podhrabových desek, 24 bm zděného plotu s betonovým základem a výstavbou ze ztraceného bednění, výplň europanel Bohumín

p. Kasterko – Petřvald - zhotovení dvoukřídlé brány a branky, příprava dřevěných výplní plotu a montáž plotových dílů do již připraveného zděného plotu.

p. Oršulík – Petřvald - zhotovení 110 m2 zámkové dlažby, zhotovení betonových patek pro výstavbu krytého stání pro dvě auta

p. Labajová – Stonava - kompletní realizace pokládky žulových kostek 70m2

p. Sittová – Petřvald - zhotovení zděného plotu FACE BLock cca 30 bm na zhotovený betonový základ včetně dřevěných plotových dílů, výroba a montáž dvoukřídlé brány a branky

p. Slonka – Datyně - zhotovení 205 m2 velkoformátové dlažby

pí. Cieslová – Havířov - bourací práce, realizace dlažby 65 m2 do betonového podloží

p. Dona – Polanka - kompletní realizace zámkové dlažby 125 m2

pí. Mikulová – Polanka - kompletní zhotovení usazení bazénu, včetně výkopu, zhotovení betonové základové desky, postupné obsypávání bazénu betonem. Vše v nepřístupných podmínkách, bez možnosti nasadit větší techniku

p. Žďárský – Těrlicko - zhotovení dlažby

p. Polak – Karviná - odstranění a drcení betonových dílů, zhotovení kompletní dlažby 120 m2

p. Lefner – Rychvald - kompletní realizace zámkové dlažby cca 55 m2

p. Šenovský – Těrlice - drcení betonových dílů, kompletní zhotovení dlažby

p. Papřok – Frýdek – Místek - kompletní realizace dlažby na klíč 230 m2, odvodnění pozemku, izolace domu, zhotovení samonosné brány a branky.

Školka v Havířově – zhotovení dlažby

A mnoho zemních prací provedených námi nabízenými stroji, montáž šesti samonosných bran, několika zámkových dlažeb do 50 m2, a různé drobné zámečnické práce. Mnoho vývozů zeminy a betonu na skládku.

 

2014

p. Broda – Marklovice – zhotovení 70 m2 dlažby, výstavba zděného plotu Face block, dřevěné latě, zhotovení branky

p. Rychlý – Horní Suchá – zhotovení 200 m2 dlažby, výstavba nového zděného plotu Luneta cca 80 bm, dřevěná výplň, zhotovení branky a dvoukřídlé elektrické brány

p. Moldřík – Soběšovice – zhotovení 70 m2 dlažby

p. Hrbáček – Petrovice – zhotovení 120 m2 dlažby, zhotovení betonového plotu s dřevěnou výplní cca 30 bm, zhotovení samonosné posuvné brány

p. Cief – Ostravice – výstavba opěrné zdi z římského kvádru cca 20 bm

p. Skyba – Petřvald – zhotovení zámkové dlažby a zatravňovacích panelů cca 80 m2

p. Otisk – Karviná – zhotovení dlažby cca 55 m2

p. Figura – Dětmarovice – pokládka cca 70 m2 dlažby

p. Dostál – Rychvald  - zhotovení cca 60 m2 dlažby a 20 bm palisád

p. Brachaczek – Dětmarovice - zhotovení cca 75 m2 dlažby a 40 bm palisád

p. Bruk – Třinec – zhotovení cca 170 m2 dlažby, usazení jímky, zhotovení železobetonového základu plotu cca 30 bm, zhotovení betonového plotu BEVES cca 30m2, zhotovení cca 20 bm palisád

p. Marenčák – Petřvald - zhotovení betonového plotu Face Block cca 36 bm, zhotovení základu na samonosnou bránu, výroba a montáž samonosné brány a branky

A nespočet provedených zemních prací pásovým minibagrem, montáž cca 5 samonosných bran, několik zámkových dlažeb do 50 m2, a také různé drobné zámečnické a malířské práce.

 

2013

Manželé Maršálkovi – Orlová - 80 m2 dlažby PREMAC, výstavba palisádového schodiště, výstavba opěrné zdi (27 bm spárována a provázána armaturou) včetně izolace a odvodnění

pí. Holešová – Ostrava Bartovice - 60 m2 dlažby

Manželé Novákovi – Karviná - zhotovení dlažby, výstavba opěrné zdi (12 bm provázána armaturou) včetně izolace a odvodnění, výstavba zděného plotu (29 bm spárován a provázán armaturou) s betonovým základem (odizolován) kostka FACE BLOCK včetně dřevěných výplní, zhotovení a montáž  křídlové elektrické brány + branky, montáž sekčních garážových vrat včetně  el. pohonu

p. Bolek – Komorní Lhotka – zhotovení dlažby 160 m2, výstavba palisádových schodů, výstavba sloupů brány, zhotovení opěrné zdi (18 bm spárována a odizolována + odvodněna), výroba a montáž samonosné posuvné elektrické brány

Manželé Kusovi – Havířov - 150 m2 dlažby, výstavba zděného plotu (21 bm spárován a provázán armaturou) s betonovým základem (odizolován) kostka FACE BLOCK (spárována a provázána armaturou) + dřevěná výplň, zhotovení a montáž samonosné posuvné elektrické brány

p. Daněk – Stonava - zhotovení dlažby + okrasné skalky (LUNA1)

pí. Šodková - Šenov - 140 m2 dlažby

p. Toman - Petřvald - Kompletní hydroizolace základu domu, zhotovení cca 100 m2 dlažby

p. Krečmer - Rychvald - Samonosná zinkovaná brána, dlažba 125 m2, palisádové schodiště, opěrná zeď LUNA I

pí. Holešová - Petřvald - dlažba 75 m2

Velké množství realizací dlažeb do cca 45 m2 plochy

 

2012

p. Hoferik - Doubrava - dlažba 85 m2, opěrná zeď FACE BLOCK, palisádové schodiště

p. Szlachta - Horní Suchá - dlažba 100 m2, samonosná brána

p. Walek - Karviná - 130 m2 dlažby

p. Týn  - Michalkovice - výstavba zděného plotu

p. Bystroň  - Radvanice - kompletní zhotovení zděného plotu

p. Šimkovič - Dolní Bartovice - izolace základu domu, zhotovení 160 m2 dlažby, usazení jímky, zhotovení betonové desky nad jímku, odvodnění pozemku, zhotovení zděného plotu, zhotovení 120bm drátěného plotu

p. Klus - Třinec - zhotovení dlažby 210 m2

p. Kotalek - Karviná - Izolace základu RD, zhotovení odvodnění, zámková dlažba 65 m2

p. Vozník - Orlová - dlažba 60 m2

pí. Kašrová   - Kozlovice - 70 m2 dlažby

p. Konarsky - Petřvald - 135 m2 zhotovení dlažby

p. Sedlář - Havířov - zhotovení dlažby 45 m2 venkovního bazénu, zhotovení základové desky pod bazén,usazení venkovní ho bazénu, zhotovení palisád, zhotovení schodů

 

2011

pí. Kempná -  Dolní Datyně - 50 m2 dlažba

p.Sosna -  Dětmarovice - palisády + silniční obruby

p. Koláček - Karviná - 170 m2 dlažba

p.Týn - Michalkovice - 260 m2 ,silniční obruby, zhotovení palisád

p. Stacha  - Havířov - zhotovení žlabů pro odvod vody

p. Vicher - Havířov - 75 m2

p. Noga  - Ostrava - zděný plot + 95 m2 dlažby

p. Pekala -  Karviná - zhotovení dlažby 55 m2

p.Perina -  Chotěbuz - zhotovení dlažby  160 m2

p. Olejár  - Ostrava - zhotovení parkoviště před domem

fa. ALVA TRADE  - Šenov - zhotovení  drátěného plotu v objektu

p. Marek – Petřvald - zhotovení schodů s palisád

p.Týn - Michalkovice - zhotovení základu  zděného plotu

fa. TIOTRAM  - Vrbice - 200m2 dlažba ,110 bm silničních obrub

2010

p. Sosna - Dětmarovice - 250 m2 dlažby u restaurace na Obecnině

pí. Kuzniková - Orlová -75 m2 dlažby

p. Pieczka - Havířov - 140 m2 dlažby

p. Noga - Ostrava - 85 m2 dlažby

pí. Kolouchová - Karviná - 90 m2 dlažby

p. Lakomý - Havířov - 120 m2 dlažby a 35 m zděného plotu

p. Dočekal - Petřvald - 45 m2 dlažby

p. Paška - Lučina - 45 m2 dlažby

p. Franek - Orlová - 90 m2 dlažby

pí. Bestová - Ostrava Poruba - 130 m2 dlažby

2009

p. Kazar – Lhota – realizace opravy soklu domu, izolace

p. Malinek – Orlová – zhotovení zámkové dlažby 130 m2

pí. Stodůlková – Kopřivnice – rekonstrukce koupelny

p. Vaněk – Petřvald – zhotovení zámkové dlažby 60 m2

p. Krečmer – Ostrava – zhotovení zámkové dlažby 110 m2

p. Záhorský – Ostrava - zhotovení zámkové dlažby 65 m2

pí. Kuzniková – Orlová - zhotovení zámkové dlažby 130 m2

p. Kraus – Ostrava - zhotovení zámkové dlažby 40 m2

p. Konečný – Kunčice p. Ondřejníkem - zhotovení zámkové dlažby 100 m2

pí. Viparková – Rychvald – zhotovení 2ks opěrných zdí, zhotovení zámkové dlažby 40m2

p. Kinďura – Ludgeřovice – zhotovení palisád + 124 m2 zámkové dlažby okolo RD

fa. FIXUM a.s. – Ostrava – 400 m2 dlažby + 280 m2 kontaktního zateplovacího systému

2008

p. Fryš – Karviná – zhotovení zateplovacího systému 290 m2

p. Polok -  Petřvald – zhotovení zámkové dlažby 190 m2

p. Gavroń – Petřvald – zhotovení zateplovacího systému 260 m2

p. Filák – Ostrava – kompletní rekonstrukce RD včetně zhotovení podkroví

p. Macošco -  Stonava – realizace hydroizolace základu domu, pokládka zámkové dlažby 85 m2

p. Atasonovský – Lhotky - opětná zeď, zhotovení zámkové dlažby 280 m2

fa. VIVA – Orlová – zhotovení zateplovacího systému panelového domu 1230 m2

pí. Grycová – Český Těšín  - rekonstrukce koupelny

p. Lukášek – Orlová – realizace zámkové dlažby 455 m2

p. Mašek – Havířov – zhotovení zateplovacího systému 380 m2, hydroizolace RD, zámková dlažba 115 m2

p. Konkolský – Orlová – zhotovené zateplovacího systému 200 m2, realizace zámkové dlažby 95 m2

p. Tumakov – Ostrava – zhotovení zámkové dlažby 65 m2, drobné pokládky do 30 m2, malířské služby